2018. április 26., csütörtök | Ervin

Falugondnoki szolgálat újraindítása Vasszentmihályon.

29/2017.(09.26.) számú önkormányzati határozat

Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testülete beindítja Vasszentmihályon a falugondnoki szolgálatot 2018. január 1-től. A falugondnok személyének kiválasztása érdekében  meghirdeti a munkakört.

Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testülete a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Falugondnok munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Vas megye, 9953 Vasszentmihály, Fő utca 66..

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény és végrehajtási rendeletei által meghatározott feladatok a Szervezeti és Működési Szabályzat és a Szakmai Program szerint

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

         8 Általános, falugondnoki alapképzettség vagy a képzettség megszerzésének vállalása,

         B kategóriás jogosítvány, saját gépjármű használatának vállalása.

         magyar állampolgárság

         cselekvőképesség

         büntetlen előélet

         kiváló szintű önálló munkavégzésre való készség

Előnyt jelentő kompetenciák:

         a településen, vagy környező településen lévő lakó- vagy tartózkodási hely

         Jó szintű kommunikációs képesség, szociális érzékenység

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

      –  Szakmai önéletrajz

      –  szakmai elképzelései a falugondnoki szolgálat működéséről

      –  iskolai végzettséget igazoló okirat másolata

      –  falugondnoki alapképzettséget igazoló okirat másolata vagy nyilatkozat

arról, hogy a falugondnoki képzésen való részvételt vállalja

       – érvényes gépjárművezetői engedély másolata

       – saját tulajdonú gépkocsi forgalmi engedélyének másolata

       –  három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

       – nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő

kezeléséhez történő hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Császár István polgármester nyújt, a 0630 7260746 -os telefonszámon, illetve személyesen.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Vasszentmihály Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9953 Vasszentmihály, Fő utca 66. ).

Személyesen : Császár István Polgármester, Vas megye, 9953 Vasszentmihály, Fő utca 66.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el. A Képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 30.

 

 

Vissza