2021. április 22., csütörtök | Csilla, Noémi

Pályázati kiírás falugondnok munkakör betöltésére

                               Vasszentmihály Község Önkormányzata                      

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

         Vasszentmihály Község Önkormányzata Falugondnok  munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9953 Vasszentmihály, Fő utca 66.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény és végrehajtási rendeletei által meghatározott feladatok a Szervezeti és Működési Szabályzat és a Szakmai Program szerint

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

   Pályázati feltételek:

 •         8 Általános, falugondnoki alapképzettség vagy a képzettség megszerzésének vállalása,
 •         B kategóriás jogosítvány,
 •         Magyar állampolgárság
 •         büntetlen előélet
 •         cselekvőképesség
 •         Saját gépjármű használatának vállalása
 •         kiváló szintű önálló munkavégzésre való készség

Előnyt jelentő kompetenciák:

 •         a településen lévő lakó- vagy tartózkodási hely
 •         Jó szintű kommunikációs képesség, szociális érzékenység

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         Szakmai önéletrajz
 •         szakmai elképzelései a falugondnoki szolgálat működéséről
 •         iskolai végzettséget igazoló okirat másolata
 •         falugondnoki alapképzettséget igazoló okirat másolata vagy nyilatkozat arról, hogy a falugondnoki képzésen való részvételt     vállallja
 •         érvényes gépjárművezetői engedély másolata
 •         három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 •         nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez történő hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Császár István polgármester nyújt, a 307260746 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Vasszentmihály Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9953 Vasszentmihály, Fő utca 66. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: : V/351/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Falugondnok.
 •         Személyesen: Császár István polgármester, Vas megye, 9953 Vasszentmihály, Fő utca 66. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el. A Képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         vasszentmihaly.hu – 2018. november 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vasszentmihaly.hu honlapon szerezhet.

Vissza