2024. április 5., péntek | Vince

Adatok, statisztikák

Népesség, demográfia

A legtöbb lakos 1941-ben élt a faluban, 753 fő. Ettől kezdve egészen napjainkig folyamatosan és egyenletesen csökken a lakosság száma. Legfrissebb adat: 2010.január 1-én 360 lakosa volt Vasszentmihálynak.

1996 végén 349 fő a lakónépesség, ami 1949-hez képest 52,4 %-os csökkenést jelent. Mindennek oka 1970-ig a vándorlási veszteség, attól kezdve már a fokozódó természetes fogyás. 1990-től sem változott a trend, napjainkban is igen nagymértékű a fogyás. Jelentősen elöregedett a lakosság, nagyon kevés a gyermekkorúak aránya ( 11,2% ), s az öregségi index közel kétszerese a megyei átlagnak. Az utóbbi évtizedben jelentősen növekedett a nőtöbblet, amely 1996-ban ezer férfira 1113 nőt jelent. A faluban a nemzetiségi lakosok aránya 1,4 %. A népesség gazdasági aktivitása – bár csökkent, de megfelel a megyei átlagnak. A településen nagyon kevés a munkahely, erőtlen a helyi gazdaság, ezért is igen nagy az eljárók aránya, az aktív keresők 4/5-e máshol dolgozik. A foglalkozási szerkezet: 1990-ben még a mezőgazdaságban dolgoztak a legtöbben.

Földrajz, természeti adottságok

A Vörös- és a Lahn-patak találkozásánál fekvő község a Rába-völgy nyugati részében található. Az ország nyugati végében, a 8-as út mellett fekszik Szentgotthárdtól 13, a megyeszékhelytől, Szombathelytől pedig 45 km-re.

A Rába folyó a község határának déli részén fut. A bal part lankásságára jellemző, hogy a két patak nem dél felé folyik, egyenesen a Rábába, hanem kelet felé. Ennek ellenére jelentős szintkülönbségek nem alakultak ki, ezért a felszínt a folyó holtágai, meanderek teszik változatosabbá. A község éghajlata mérsékelten hűvös, mérsékelten nedves, a napfénytartam 1800 óra évente, az átlaghőmérséklet 9,3 C, míg a csapadék 700-750 mm körül alakul. A falu határában a Rába hordalékain kialakult réti és öntéstalajok az uralkodók. Határában nagy kiterjedésű erdők találhatók.

Gazdaság, vállalkozás, statisztika

A helyi gazdaság súlya igen csekély. a vállalkozói aktivitás alacsony, ezer lakosra csak 17 vállalkozás jut. A településen az idegenforgalom sem számottevő. Az újonnan épült panzió és étterem szálláshelyet biztosít és a vendéglátás színvonalát emeli. A kiskereskedelem (kettő élelmiszer üzlet, egy delikátesz bolt és egy italbolt elsősorban a helyi ellátást végzi, de nem elhanyagolható az átmenő forgalom sem.

A képen az önkormányzat melletti park látható.

Vissza